AdBlue®

Vi säljer AdBlue-produkten Air1 från Yara.

Adblue finns i följande förpackningsstorlekar: 5-, 10-, 210-, 1000 liters. 

 

AdBlue doseras in i avgaserna för att SCR tekniken i fordonet ska fungera

SCR-tekniken (Selective Catalytic Reduction) innebär att avgaserna från dieselmotorn efterbehandlas i en katalysator för att minska utsläppen av kväveoxider. För att SCR ska fungera krävs att AdBlue doseras in i avgaserna innan de passerar igenom katalysatorn. När kväveoxiden (NOx) från avgasröret reagerar med ammoniaken i katalysatorn omvandlas de skadliga NOx-molekylerna till ofarligt kväve och vatten, som släpps ut i atmosfären som ånga.
Vi säljer idag två varianter av AdBlue.

Yara Air1 AdBlue
– Standard AdBlue för alla typer av fordon och maskiner.

Yara Air1 Optispray
– En AdBlur -produkt framtagen för lågtempererade fordon och maskiner, och där arbetstemperaturen generellt är låg.

 

I den här korta filmen förklaras hur AdBlue fungerar med SCR-tekniken:

Vilket smörjmedel behöver du?

Vad använder du idag?     Vad står det i manualen?      Vad är det för fordons / maskinmodell?

3 + 2 =

Oljeguide

Produkt- och säkerhetsdatablad

VAD ÄR TEXACO DELO?

Kontakta oss

Torggatan 20 A, 578 24 Aneby | Telefon: 0706023010 |  0705138760