Smörjfett

Smörjfett minimerar slitage på rörliga delar. När friktionen minskar blir motorer och maskiner effektivare. Smörjfett ska även skydda mot korrosion, minska vibrationer och vara verksam under lång tid.  Smörjfett är i första hand indelade i grupper efter sitt användningsområde, i andra hand efter vilken tvåltyp som används. Fetter som har tillägget EP (Extreme Pressure) har tillsatser för att klara smörjning av utsatta delar som arbetar under höga tryck. I vårt sortiment finns produkter för fordon och för maskiner av olika slag. Vi har smörjfett som är biologiskt nedbrytbara och smörjfett som är godkända för bruk inom livsmedelsindustrin.

Lagerfetter
Glidytessmörjfetter
Kuggfetter

Nedan följer ett urval av våra produkter av smörjfett:

* Multifak EP 2
”Universalfett” industri och fordon
Multifak EP 2 finns i följande förpackningar:
180kg fat, 50kg fat, 18kg hink, 0,4kg patron

* Starplex EP 2
Premium ”universalfett”. Hjullager. Grönt
Starplex EP 2 finns i följande förpackningar:
180kg fat, 50kg fat, 18kg hink, 0,4kg patron samt
0,4kg skruvpatron för MLS TUBI3

* Novatex Heavy EP 2
Vidhäftande vattenresistent chassifett
Novatex EP 2 finns i följande förpackningar:
180kg fat, 50kg fat, 18kg hink, 0,4kg patron samt
0,4kg skruvpatron för MLS TUBI3

* Biogrease Heavy EP 2
Miljöanpassat chassifett.
SS 155470 Miljöklass B
Biogrease Heavy EP 2 finns i följande förpackningar:
18kg hink och 0,4kg patron

Tillbehör Smörjfett:

Vi kan erbjuda olika sorters pumpar till smörjfett.
Hävstångs-, tryckluftsdrivna-, batteridrivna pumpar.
Vi har den populära MLS TUBI3 för skruvpatroner på lager.

 


Vi har den populära MLS Tubi3 fettsprutan för skruvpatroner på lager.


Texacos produktkatalog
»Produktinformation &  säkerhetsdatablad »