Glykol

Kylarvätskan har tre huvudfunktioner i ett kylarsystem:

* Att skydda kylarsystem inklusive motor mot korrosion
* Att transportera bort överskottsvärme från motorn
* Att skydda mot frysning av kylarsystem

Vi säljer två typer av glykol:

Havoline XLC 

Havoline XLC är en avancerad modern long-life glykol för alla kylarsystem i tunga fordon, personbilar,
båtar, stationära motorer etc.

Havoline XLC är baserad på etylenglykol och speciell organisk teknologi som ger långtidsverkande
och effektivt skydd för alla material i motorns kylarsystem.
Havoline XLC skyddar under lång tid då endast en mycket låg förbrukning av korrosionsinhibitor
sker och har optimerad funktion som effektiviserar värmeöverföringen.

Havoline XLC-PG

Havoline XLC-PG är en avancerad modern kylarvätska för alla kylarsystem för alla kylarsystem
i tunga fordon, personbilar, båtar, stationära motorer etc.
Havoline XLC-PG är baserad på propylenglykol och speciell organisk teknologi som ger
långtidsverkande och effektivt skydd för alla material i motorns kylarsystem
Havoline XLC-PG skyddar under lång tid då endast en mycket låg förbrukning av korrosionsskyddstillsatser
sker och har optimerad funktion som gör värmeöverföringen effektiv och gör att produkten
som helhet är lätt biologisk nedbrytbar.
Havoline XLC-PG är mer användarvänlig då den är baserad på propylenglykol.