AdBlue®

Vi säljer AdBlue-produkten Air1 från Yara.
I den här korta filmen förklaras hur AdBlue fungerar med SCR-tekniken:

Adblue finns i följande förpackningsstorlekar: 5-, 10-, 210-, 1000 liters. 5L_adblue