AdBlue®

Vi säljer AdBlue-produkten Air1 från Yara.

För att klara de skärpta kraven på avgasutsläpp i Europa,
har de flesta lastbils- och busstillverkarna valt s.k. SCR-teknik.
För att denna teknik ska fungera krävs att AdBlue doseras in i
avgaserna innan de passerar igenom katalysatorn.Tillsammans minskar man NOx-utsläppen (kväveoxider) från avgaserna från dessa dieselfordon.
AdBlue är en högkvakitativ 32,5% lösning av syntetiska urea i avjoniserat vatten som är klart, giftfri, och som är säker att hantera.

AdBlue tillverkas enligt exakta specifikationer som måste uppfylla ISO 22241 standard. AdBlue, i kombination med SCR, erbjuder dig ett bränsleeffektiv lösning, med begränsad CO2-utsläpp jämfört med konkurrerande teknik

.

AdBlue® finns tillgängligt i följande förpackningar: 10, 200, 1000 liters