Wilhelmsen Chemicals

Wilhelmsen Chemicals är en av de ledande nordiska tillverkarna av produkter inom den kemisk/tekniska sektorn. Kunderna återfinns t.ex. inom oljeindustrin, försvaret, lantbruk, färghandel samt dagligvaru- och fackhandel

Wilhelmsen Chemical har en helt egen produktserie med spolarvätska och glykol. Tack vare en stor, egen produktion och effektiv logistik kan vi erbjuda konkurrenskraftiga produkter till dig som kund

 

Säkerhetsdatablad spolarvätska färdigblandad
Säkerhetsdatablad spolarvätska koncentrerad