Världsledande på smörjmedel

Texaco är ett varumärke som funnits i mer än 100 år. Texaco är världsledande på att utveckla smörjmedel och försäljning sker i fler än 150 länder med laboratorier och fabriker i alla världsdelar. I början på 2000-talet fusionerades de världsomspännande oljebolagen Texaco och Chevron. Det nya bolaget fick först namnet ChevronTexaco. Under våren 2005 ändrades namnet till enbart Chevron. Chevron äger inte bara varumärket Texaco utan även Caltex. Varumärket Texaco kommer att finnas kvar och verksamheten i Europa är omfattande med försäljning i drygt 30 av Europas länder.
I Sverige finns Texaco smörjmedel på marknaden genom ett långtgående samarbete
mellan Preem och Texaco.

I Sverige tillverkas Texaco smörjmedel av Scanlube, som delägs av Preem.

Texacos produktkatalog

Produktinformation & säkerhetsdatablad