Sita

SITA är ett av landets ledande företag inom återvinning och avfallshantering.

Och tillsammans med Sita kan vi erbjuda våra kunder.

• Hämtning av farligt avfall
• Hämtning av spillolja
• Tömning av oljeavskiljare och dagvattenbrunnar

Kontakta oss för mer info.
0380-45420