Varför har den nya ACEA E9 prestandakategorin utvecklats?

Konventionella motoroljor fungerar inte effektivt tillsammans med den avgasreningsutrustning som är nödvändig för att tunga fordon skall uppfylla den strikta europeiska lagstiftningen för avgasutsläpp. Motorolja med låg SAPS*, ACEA E9, har särskilt utvecklats för att möta dessa nya utmaningar och för att vara i  takt med den senaste amerikanska specifikationen API CJ-4.

* lågt innehåll av SA-sulfataska, P-fosfor och S-svavel

För vilka avgasreningssystem är Texaco Ursa Ultra utvecklade?

SCR (Selective Catalytic Reduction), där AdBlue® (urealösning) sprayas in i avgaserna för att omvandla skadlig NOx och CO till CO2, N2 och vatten. EGR (Exhaust Gas Recirculation), medför en ökning av potentiellt skadliga förbränningsgaser för motorn och det kräver extra skydd från motoroljan. DPF (Dieselpartikelfilter), minskar emissionerna men filtren kan bli blockerade av ansamlingar av obrännbar aska som kan härledas från motoroljan.

Varför passar inte konventionella motoroljor i nya fordon med lågemissionsmotorer?

Reguljär dieselmotorolja för tunga fordon är inte optimerad för den nya sofistikerade teknologin för låga avgasutsläpp, eftersom motoroljan inte tillåter motorerna att fungera effektivt och ger inte det skydd som krävs för att tillförsäkra lång livslängd. Dessa system för avgasrening kräver specialutvecklad motorolja av högsta kvalitet.

Vilka är de viktigaste fördelarna med Texaco Ursa Ultra i lågemissionsmotorer, som Euro 5 och 6?

Förlängd livslängd för systemen för avgasrening. Bättre skydd för motorkomponenter och reducerat slitage. Bättre bränsleekonomi (gäller SAE 10W-30). Förbättrad renhållning i motorn.

Hur kan Texaco Ursa Ultra tillhandahålla dessa fördelar?

Chevron är världsledande på utveckling av Grupp II basoljor, vilket gör att Texaco Ursa Ultra är en överlägsen lösning till en lägre kostnad än produkter baserade på konventionella syntetiska basoljor. Texaco Ursa Ultra är Europas första Texaco motorolja som är baserad på Chevron’s patenterade ISOSYN®-teknologi. En sofistikerad blandning av mineraloljor och additiv som kombinerar överlägsen smörjmedelsprestanda och förbättrat motorskydd.

Varför skall jag byta en ACEA E6 eller ACEA E7 motorolja till Texaco Ursa Ultra?

ACEA E7 motoroljor skyddar nödvändigtvis inte komplexa system för avgasrening och ACEA E6 motoroljor är till övervägande delen baserade på dyra syntetiska formuleringar. Texaco Ursa Ultra, en ACEA E9 motorolja, är det bästa sättet att möta utmaningen på låga emissioner utan att använda de mer kostsamma syntetiska motoroljorna med låg SAPS. Texaco Ursa Ultra har lågt askinnehåll och är en förstklassig motorolja designad för att möta de senaste ACEA E9 specifikationerna. Motoroljan ger inte bara ett utmärkt skydd för avgasreningsutrustning, men också överlägsna resultat inom viktiga prestandaområden som slitageskydd och oxidationsstabilitet. Viskositetsgraden SAE 10W-30 kan ge påtagligt bättre bränsleekonomi.

Eftersom Texaco Ursa Ultra är globalt utvecklat för att passa i amerikanska och europeiska motorer är den mycket passande för globalt baserade fordons- och motortillverkare.

Är Texaco Ursa Ultra användbar i tidigare generationers motorer?

Ja. Motoroljan är helt och hållet bakåt-kompatibel. Att använda av Texaco Ursa Ultra i äldre motorer kan få fördelar som förbättrat skydd för motorkomponenter, bättre oxidationskontroll och sothantering. Detta inkluderar fordon som kräver en ACEA E7-04 produkt. Fordonsägare bör alltid söka vägledning från de rekommendationer som motor- eller fordonstillverkare utfärdat.

Hur påverkar användandet av Texaco Ursa Ultra mina intervall för oljebyte?

Oljeservice varierar med fordonstyp, drifts- och klimatförhållanden. Fordonsägare skall följa utfärdade rekommendationerna från motor- eller fordonstillverkaren.