– Varför behöver jag kylarvätska i mitt kylarsystem?

Du behöver inte bara ett frysskydd utan en kylarvätska. En kylarvätska är mycket mer än ett frysskydd, den skall vara effektiv att transportera bort värme från motorn, skydda mot korrosion, höja kokpunkten samt sänka fryspunkten.

-Vilken kylarvätska ska jag använda?

De flesta kylarvätskor från välkända leverantörer kommer att ge dig tillräckliga produktegenskaper. Om produkten påstås uppfylla de internationella specifikationerna (såsom JIS K 2234 eller ASTM D 3306 eller ASTM D 4985) kan detta indikera att en acceptabel lägsta nivå för kvalitet för produkten är uppfylld. De nämnda kraven ger dock inga garantier hos fordonstillverkare.

Godkännanden från ledande fordonstillverkare är vanligtvis en bra kvalitetsindikator för användaren. Kylarvätska med godkännande från fordonstillverkare är kraven på högre kvalitet garanterad då produkten har testats fullständigt av motortillverkaren tekniker. Det är enklast att alltid följa fordonstillverkarens rekommendationer.
Val av rätt kylarvätska är bara det första steget, användningen och det löpande underhållet av kylarsystemet är minst lika viktigt för att kylarvätskan ska fungera korrekt och under hela serviceintervallet.
Följ därför alltid fordonstillverkarens rekommendationer.
För hög/ låg koncentration eller för långa bytesintervall kommer med största säkerhet att orsaka produkt- och komponenthaveri.

– Är alla kylarvätskor lika bra?

Nej, naturligtvis finns det många olika typer och kvaliteter på marknaden. Det finns många olika kylarvätskor med olika typer av korrosionsskydds teknologier tillgängliga på marknaden idag.
Användningsområdet påverkar valet av basvätska (etylenglykol, propylenglykol etc). Basvätskan som ska användas kommer också i sin tur att påverka val av teknologi för korrosionsskyddet.
Se till att du använder rätt typ av kylarvätska som passar användningsområdet.

-Hur byter jag kylarvätska?

Om du vill byta kylarvätska måste du först tömma kylarsystemet och sedan skölja det med vatten. Därefter kan du hälla i färdig beredd kylarvätskeblandning med lämplig koncentration (se, fordonsmanual för korrekt volym).
I vissa fall kan kylarsystemet vara så nedsmutsat att enbart vatten inte räcker för att rengöra systemet. Endast då detta är fallet bör ett rengöringsmedel för kylarsystem användas. OBS: Många rengöringsmedel är aggressiva mot materialen i kylarsystemet. Då rengöringsmedel använts krävs ordentlig sköljning med vatten för att avlägsna alla rester av rengöringsmedlet, för att undvika problem som kan orsakas av resterande rengöringsmedel i systemet.
Motortillverkare kan ibland ge råd om lämplighet av rengöringsmedel i motorns kylarsystem.

-Vad gäller för vatten?

Vatten är huvudkomponenten i motorkylaren och därför kommer vattnets kvalitet att påverka kylarvätskans funktion.
Dålig vattenkvalitet påverkar ALLA kylarvätskor funktion – och därmed motorns kylarsystem. Detta är ett av skälen till att vi också marknadsför en färdigblandad kylarvätska med förlängd livslängd där rätt koncentration garanteras och med god vattenkvalitet. Den färdigblandade kylarvätskan är idealisk för påfyllning av ett befintligt system. Beroende på de unika egenskaperna hos vår kylarvätska med förlängd livslängd är mer tolerant mot sämre vattenkvalitet än konventionella kylarvätskor.

-Hur ska jag göra mig av med använd kylvätska?

All kylarvätska baserad på etylenglykol är giftig. En kylarvätska som varit i användning är att betrakta som riskavfall och skall därför lämnas till ett lokalt återvinningsföretag. Den använda kylarvätskan som varit i en motor och därför kommit i kontakt med olika metalldelar och vissa metallrester kan finnas upplösta i vätskan.

Vad är speciellt med Texacos kylarvätsketeknologi med Havoline XLC?

 

Havoline XLC är baserad på en unik karboxylatteknologi, som utvecklats och formulerats för att klara svårigheter med längre serviceintervall. Produktens förlängda serviceintervall finns angivna nedan:
Personbilar och lätta lastbilar – 250 000 km eller 2000 timmar
Tunga dieselfordon på vägen – 650 000 km eller 8000 timmar
Entreprenadfordon – 8000 timmar

Serviceintervall enligt ovan eller 5 år beroende på vilket som inträffar först.
De förlängda serviceintervallen uppnås utan behov av extra inhibitorpåfyllning (eller SCA eller filtertillsats). Det betyder mindre behov av underhåll, färre analyser, mindre inköp av produkt och i praktiken mer sparade pengar.
Teknologin är verkligen universell eftersom den kan användas i alla typer av fordon och alla basvätskor.
Samtidigt ger vår Havoline XLC bättre prestanda, bättre korrosionsskydd och en minskad risk för komponenthaveri i kylarsystemet.

-Om Havoline XLC är så annorlunda, vad kommer att hända om jag blandar den med ”vanlig” konventionell kylarvätska?

Inte mycket i allmänhet. Havoline XLC är kompatibel med traditionella produkter. Vi har testat blandningar mellan olika produkter grundligt: och om föroreningen är mindre (<15 %) behövs inga åtgärder; Vår kylarvätska kommer att fortsätta att ge fullvärdigt skydd.
Om det finns mer än 15% av konventionell kylarvätska kvar i systemet efter att Havoline XLC fyllts på så bör du behandla systemet som om enbart konventionell kylarvätska använts.
Då Havoline XLC är rödorange i färgen syns det vanligen om en annan kylarvätska med annan färg blandats i kylarsystemet.

-Är Havoline XLC kompatibel med motorns och kylarsystemets komponenter?

Ett kylarsystem innehåller nästan alla typer av material som finns i en motor. Vi testar därför kylarvätskan kompabilitet med förekommande material. Testning av kompabilitet är en av de viktigaste delarna i kvalifikationstesterna  – så svaret är definitivt ja!

-Några ytterligare råd

Använd alltid färdigblandat kylarvätska vid påfyllning för att få rätt dosering i kylarsystemet: använd inte koncentrerad Havoline XLC eller enbart vatten.

Undvik att blanda olika kylarglykoler, orsaken till detta är produkter använder olika teknologier och det kan ge motverkande effekter.

En riktig användning med korrekt kylarvätska kommer att skydda ditt kylarsystem och göra att motorn fortsätter att fungera.