Nyhet! Havoline ProDS M SAE 5W-30

Hav_ProDS_M_1L_Pack_Shot_1138x640px

Havoline ProDS M SAE 5W-30 är högpresterande, syntetisk Low SAPS-motorolja specifikt formulerad med avancerade additiv för att uppfylla krävande specifikationer från fordonstillverkare, till exempel motoroljespecifikationen MB 229.52

Havoline ProDS M SAE 5W-30 är en Low SAPS-olja lämplig för användning i både bensin- och dieseldrivna personbilar och lätta lastbilar. Produkten är kompatibel med såväl dieselpartikelfilter (DPF) som trevägskatalysatorer (TWC) i bensinmotorer.

Applikationer

  • Havoline ProDS M SAE 5W-30 är lämpling för användning i ett stort antal bensin- och dieseldrivna personbilar och lätta lastbilar, med eller utan turbo. Produkten är speciellt framtagen för användning med förlängda bytesintervall i Europa. Oljan uppfyller både specifikationen ACEA C3 – den vanligaste smörjmedelsstandarden i Europa – och ACEA C2 – den näst vanligaste standarden för fordonstillverkarnas specifikationer. C2 eller C3 används också vanligen av Kia, Hyundai samt av vissa japanska fordonstillverkare
  • Havoline ProDS M SAE 5W-30 rekommenderas för fordon där en motorolja som uppfyller MB 229.52 krävs, men är också bakåtkompatibel med motoroljespecifikationerna MB 229.51 och MB 229.31. Detta innebär att Havoline ProDS M SAE 5W-30 är den Havoline olja med det bredaste användningsområdet i dieseldrivna personbilar från Daimler/MB.
    MB 229.52 är den kvalitet som rekommenderas för Bluetec dieselmotorer som körs på biodieselbränslen.

Havoline ProDS M SAE 5W-30 är olämplig för vissa motorer. Vid tveksamhet, läs fordonets ägarhandbok eller instruktionsbok.

Produktblad Havoline ProDS M SAE 5W-30