1000 THF ersätter Textran TDH Premium

Textran TDH kommer att ersättas av produkten 1000 THF under hösten 2016.Ursa gruppbild
Anledningen är en uppdatering av formuleringen.
Produkterna är fullt blandbara och
täcker samma specifikationer och applikationer.

1000 THF är en högpresterande mångfunktionell traktorhydraulolja särskilt formulerad för användning i transmissioner, slutväxlar, våta bromsar samt hydraulsystem i traktorer. 1000 THF rekommenderas även för annan utrustning med gemensam vätskereservoar samt för transaxlar med våta bromsar i entreprenadmaskiner.
Denna typ av olja brukar även kallas UTTO-olja (Universial Tractor Transmission Oil).
1000 THF har formulerats med förstklassiga grupp II-basoljor, viskositetsindexförbättrare, oxidations- och korrosionshämmare, slitageskyddande och smörjfilmsförbättrande additiv, skumdämpningsmedel samt ett flyttemperatursänkande additiv för optimal funktion över ett brett temperaturområde.

Produktblad 1000 THF

sidfotmailchimp