AdBlue för personbilar och lätta lastbilar

Adblue har sedan ett antal år funnits till tunga fordon samt entreprenadmaskiner.5L_adblue
I takt med att avgaskraven blir allt strängare så kommer allt fler personbilar och lätta lastbilar
utrustas med SCR-teknik enligt standarden Euro 6, som begränsar utsläppen av kväveoxider.

Under 2015 och framåt kommer flera bilmodeller att utrustas med SCR-teknik.

Vi har i lager en kundvänlig 5-liters konsumentförpackning för personbilar och lätta lastbilar. Förpackningen är mycket lättanvänd och ger minimal risk för spill.

Hämtlager: Torggatan 20a 57824 Aneby
Telefonbeställning: 0380-45420